NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Friesland - Landliebe „Süssünk, süssünk valamit…!”

1.

A FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely és levelezési cím: 1034 Budapest, Váci út 33.; e-mail: vevoszolgalat@frieslandcampina.hu) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez, melynek lebonyolításával megbízza a Artvertising Kft.-t (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf. 2..; e-mail: landliebeprima@artvertising.hu a továbbiakban: Lebonyolító). A Nyereményjátékban azok a 10. pontban foglalt feltételeknek megfelelő természetes személyek (Játékosok) vehetnek részt, akik a Nyereményjáték (lentebb meghatározott) időtartama alatt a FrieslandCampina Hungária Zrt. által forgalmazott alábbi márkájú termékek közül (Termék) vásárolnak:

A játékosnak a CBA Kereskedelmi Kft. bármely magyarországi Príma üzletében vagy a www.online.prima.hu webáruházán keresztül kell vásárolnia a megadott feltételek szerint, majd elektronikus úton regisztrálnia a www.jatek.landliebe.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap, vagy Weboldal). Itt elsőként a következő valós személyes adatokat kell megadnia: teljes név, telefonszám, e-mail cím, profil jelszó (a továbbiakban: Regisztráció), majd a vásárlást igazoló nyugtán található 11 jegyű AP/APA kódot ((pl. AP123456789, vagy APA12345678)) vagy a www.online.prima.hu webáruházban történő vásárlás során kapott számla sorszámát, a vásárlás dátumát és pontos időpontját (év, hónap, nap, óra és perc) (továbbiakban Pályázat) kell feltölteni a létrehozott profilba (továbbiakban: Profil). Ezzel a 2. és 3. pontban meghatározott játékmenet alapján részt vesz a nyereményjátékban, amelyben megnyerheti a nyerőidőpontos napi és heti ajándékot, avagy jó eséllyel indulhat a fődíjért is. A Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt, illetve az adatkezelési irányelveket. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Honlapon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Abban az esetben pedig, ha a Játékosokat a jelen Játékszabály alapján nyertesként sorsolják ki (továbbiakban: Nyertes), úgy az üzletben történt vásárlást igazoló eredeti nyugtát vagy online vásárláskor kapott eredeti számlát vagy ezek beszkennelt vagy lefotózott másolatát, és a Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott egyéb adatokat megküldik a jelen Játékszabályzatban meghatározott postai címre vagy e-mail címre. A játékban a CBA Kereskedelmi Kft. valamennyi magyarországi Príma üzlete és a www.online.prima.hu webáruháza vesz részt. A Játékban részt vevő termékek teljes listája az 1. sz. mellékletben található. A Nyereményjátékban részt vevő üzletek listája változhat. Az üzletek körében bekövetkező bármely módosítás a közzététel időpontjától hatályos. Az üzletek listája elérhető a www.prima.hu oldalon, illetve a 2. sz. mellékletben.

2.

A Nyereményjáték időtartama 2018. szeptember 20. 00:00:00 óra - 2018. november 14. 23:59:59 óra. A Játékosok a Regisztráció után a profiljukba belépve tölthetnek fel Pályázatot. A megadott határidő a Pályázat beérkezésének határidejét jelenti. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a Lebonyolító rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. A Játék folyamán egy nyugta vagy online vásárlást igazoló számla csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán szereplő AP/APA-kód vagy online számla sorszáma és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes Pályázatnak, azaz, ha ugyanazzal a blokkal kétszer vagy többször is regisztrálnak a megadott Honlap felületen, a második, illetőleg többszöri nevezések kizárásra kerülnek. A nyugta vagy online vásárlást igazoló számla a Játék teljes időtartama alatt az első beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban és kerülhet kisorsolásra. A Játékszabályzat 10. pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor. A Játékosok kizárólag a saját Profiljukkal vehetnek részt. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és/vagy Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

3.

A Nyereményjáték során az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Nyerőidőpontokhoz kötött napi nyeremények, amelyből napi 5 db kerül kisorsolásra, a promóció ideje alatt összesen a napi nyereményekből 280 db 4 féle sütipecsét az alábbi elosztásban nyerhető meg:

 • 2018. szeptember 20 és október 3. között: „Házi süti” sütipecsét
 • 2018. október 4. és 17. között: „Szeretettel” sütipecsét
 • 2018. október 18. és 31. között: „Smiley” sütipecsét
 • 2018. november 1. és 14. között: „Szerencsesüti” sütipecsét
Heti nyeremények, amelyből heti 1 db kerül kisorsolásra, a promóció ideje alatt összesen a heti nyereményekből 8 db:
2 főre szóló Chefparade süteménykészítő tanfolyam belépő:
 • 2 fő részvételére szóló voucher
 • Beváltható az átadástól számított 1 évig
 • A Chefparade által szervezett süteménykészítő tanfolyamokra
A tanfolyamok tematikája és időpontjai megtalálhatóak a Chefparade weboldalán:
 • https://www.chefparade.hu/helyszin-kurzusok/sas-utca
 • A tanfolyamok helyszíne: 1051 Budapest, Sas utca 21.
Főnyeremény, összesen 1 db kerül kisorsolásra:
Kitchen Aid Artisan robotgép
 • Nagy teljesítményű, fémöntvény KitchenAid Artisan robotgép
 • Szín: Candy apple
 • 5 év garanciával
 • Tartozékok: – rozsdamentes acél habverő
  – szinterezett dagasztókar
  – szinterezett krémkeverőkar
  – szilikon betétes krémkeverőkar
  – rozsdamentes acél 3 Literes űrtartalmú keverőtál
  – rozsdamentes acél 4,83 Literes űrtartalmú keverőtál
  – műanyag védőkarima.
A Nyereményjáték során a Nyeremények a következő rendszer szerint kerülnek kisorsolásra:
Nyerőidőpontokhoz kötött nyeremények:
A választható, nyerőidőpontos Nyereményeket definiáló időpontokat (továbbiakban: Nyertes időpontok) a Nyereményjáték teljes időszakára a Nyereményjáték kezdete előtt, 2018. szeptember 10-én 14:00-kor, állapítjuk meg, közjegyző jelenlétében a 1095 Budapest, Soroksári út 48. 7.ép. 1.em. címen. Egy-egy nyerőidőponthoz kötött nyeremény nyertesének az a Pályázat minősül, amely az előre kisorsolt Nyertes időpont valamelyikével megegyezően, vagy amennyiben ilyen nincs, az azt követő és ahhoz szerveridő szerint a legközelebb eső időpontban érkezett be. A Pályázat beérkezésének időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. A nyertes Pályázatokat feltöltők a Honlapon egyértelmű üzenet formájában, azonnal értesülhetnek a nyertes és nem nyertes pályázatukról. A Nyereményjáték nem szerencse alapú, a Szerencsejáték Felügyelet részére történő bejelentési kötelezettséggel nem bír, mivel előre kisorsolt nyereményidőpontokhoz köthető a nyertesség!
Heti nyeremény sorsolás:
Heti nyeremény sorsoláson azon játékosok vesznek részt, akik a promóció ideje alatt legalább egy Pályázatot beküldtek. A heti ajándék sorsolások időpontja és a hozzá tartozó pályázási időszak a következő:
 • 1. heti sorsolás: 2018. szeptember 27. 14:00:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a 2018. szeptember 20. 00:00:01 óra és 2018. szeptember 26. 23:59:59 óra időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.
 • 2. heti sorsolás: 2018. október 4. 14:00:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a 2018. szeptember 27. 00:00:01 óra és 2018. október 3. 23:59:59 óra időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.
 • 3. heti sorsolás: 2018. október 11. 14:00:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a 2018. október 4. 00:00:01 óra és 2018. október 10. 23:59:59 óra időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.
 • 4. heti sorsolás: 2018. október 18. 14:00:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a 2018. október 11. 00:00:01 óra és 2018 október 17. 23:59:59 óra időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.
 • 5. heti sorsolás: 2018. október 25. 14:00:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a 2018. október 18. 00:00:01 óra és 2018. október 24. 23:59:59 óra időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.
 • 6. heti sorsolás: 2018. november 2. 14:00:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a 2018. október 25. 00:00:01 óra és 2018. október 31. 23:59:59 óra időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.
 • 7. heti sorsolás: 2018. november 8. 14:00:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a 2018. november 1. 00:00:01 óra és 2018. november 7. 23:59:59 óra időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.
 • 8. heti sorsolás: 2018. november 15. 14:00:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a 2018. november 8. 00:00:01 óra és 2018. november 14. 23:59:59 óra időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.
Egy Játékos a játék időtartama alatt csak egy heti nyereményre jogosult. A heti díjak kisorsolását az Artvertising Kft. gépi sorsolással végzi a fenti időpontokban. A sorsolások helye: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 7.ép. 1. em. A sorsolások öt tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik.
Főnyeremény sorsolás:
Azon játékosok, akik a Nyereményjáték teljes időtartama alatt érvényes Pályázatot küldenek be, részt vehetnek a fődíj sorsoláson. A Nyereményjáték időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldők között az egy (1) darab főnyeremény kisorsolását az Artvertising Kft. gépi sorsolással végzi 2018. november 16-án, 14:00 órakor, melynek helye: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 7.ép. 1.em. A sorsoláskor öt tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A sorsolások nem nyilvánosak, azonban azok 3 tagú bizottság előtt zajlanak, és róluk jegyzőkönyv készül.

4.

Érvénytelen Pályázat:
Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:

 • A Pályázó nem töltötte be a 18. életévét.
 • A Pályázó nem magyar állampolgár.
 • Amennyiben a Regisztráló nem természetes személy.
 • A Pályázó nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy
 • A Pályázó a Szervező, a FrieslandCampina Hungária Zrt. Cégcsoporthoz tartozó bármely Magyarországon vagy külföldön bejegyzett vállalat, a Lebonyolító, Artvertising Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 7.ép. 1.em.), vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.
 • Amennyiben a Pályázó az email-es nyereményértesítést követően 5 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező, vagy Lebonyolító felé a www.jatek.landliebe.hu oldalon található email-es, vagy levelezési elérhetőségén. (Levelezés esetén a levél feladási dátuma az irányadó.)
 • A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatai, és az Ajándék átadása ennek következményében meghiúsul.
 • A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól az adatkezelésének megszüntetését.
 • A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis egy regisztrációval több személy is játszik.
 • Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a Kódokat, és/vagy csalást követ el.
 • Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal a nyereményét.
A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, valamint rosszul adja meg adatait, AP/APA-kódját vagy online vásárlást igazoló számla sorszámát. Az adatok ellenőrzése az egyes sorsolásokat követően történik. A Vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5.

A nyertes Játékos értesítést kap, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően küldte be Pályázatát. Nyertesség esetén a Lebonyolító legkésőbb 3 (három) munkanapon belül küldött elektronikus üzenet (e-mail) formájában és/vagy telefonon (a továbbiakban: Üzenet) két alkalommal értesíti a nyertes Játékosokat. Az értesítések tartalmazzák: i (i) a címet (Artvertising Kft.; levelezési cím: 1453 Budapest Pf. 2.), illetve az e-mail címet (landliebeprima@artvertising.hu), melyre a lentebb meghatározott információkat a Nyertesnek meg kell küldenie és ii (ii) azt a határidőt, amíg a Nyertesnek postán a vásárlást igazoló eredeti nyugtát, e-mailben a vásárlást igazoló nyugta beszkennelt vagy lefotózott másolatát be kell küldenie. A Nyertesnek az értesítés megküldését követően a megadott határidőig a fenti címre vagy válasz e-mailben, a fenti e-mail-re i (i) meg kell küldenie a vásárlást igazoló eredeti nyugtát vagy online vásárláskor kapott eredeti számlát vagy ezek beszkennelt vagy lefotózott másolatát ii (ii) azt a magyarországi postázási címét, melyre a Nyereményt a Lebonyolító/Szervező postázni tudja, illetve a borítékon fel kell tüntetnie vagy az e-mail tárgyába beírnia: „Friesland – Süssünk, süssünk valamit…!”/ Nyereményre csak ép és sértetlen, olvasható, beazonosítható eredeti nyugta vagy online vásárláskor kapott eredeti számla jogosít. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékban kisorsolt Nyertesektől bekérje a személyes dokumentumok másolatát a Nyeremények átvételére való jogosultság igazolásképen.

6.

A Játékosok nyerési esélyeiket többszöri termékvásárlás esetén több érvényes Pályázat elküldésével növelhetik. Egy nyugta vagy online vásárlást igazoló számla csak egyszer pályázhat. Csak olyan eredeti nyugtát vagy számlát áll módunkban elfogadni, amelyen egyértelműen, beazonosíthatóan fel van tüntetve a vásárolt termék megnevezése! Egy adott személytől, illetve Profilról beérkezett Pályázatok közül a Nyereményjáték nyerőidőponthoz kötött napi nyereményeiből legfeljebb egy nyerhető el.

7.

A Nyereményeket a Nyertesek értéknyilvánított csomagban kapják meg, a Szervezővel / Lebonyolítóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az adott sorsolástól számított 90 naptári napon belül. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására a fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező nem tartozik felelősséggel. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

8.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a megadott e-mail címet nem tudja ellenőrizni. Kizárólag a Játékos felel azért, hogy a Profil létrehozásánál megadott e-mail és telefonszám létező elérhetőségi címek, így a Játékkal kapcsolatos értesítésre alkalmasak legyenek. A Játékos profiljának hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

9.

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenül, illetve illetéktelen személy ne vegyen részt a Nyereményjátékban az általa használt Regisztráció és Profil adatok (név, e-mail cím, telefonszám, jelszó) segítségével. Szervezőt, és Szervező megbízottjait, alvállalkozóit erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A Szervező, illetve Lebonyolító nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, a Nyereményjáték fentiekben felsorolt okok miatti esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért. A Játékosok elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

10.

A Szervező megbízásából a Lebonyolító által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azon Játékos vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) 18. életévét betöltött és cselekvőképes,
b) magyar állampolgár, aki
c) nem tartozik a Friesland Campina Hungária Zrt.., az Artvertising Kft., valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott „hozzátartozó”-i körébe,
d) magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

11.

A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

12.

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem válthatók. A Nyereményekhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertes Játékost terhelik, amelyekért a Szervező nem tartozik felelősséggel.

13.

A Nyertesek által a megadott postacímre beküldött névre és postacímre vonatkozó információk hiányosságáért/hibájáért, valamint a vásárlást igazoló nyugtán vagy online vásárláskor kapott számlán található termékek beazonosíthatatlanságáért (pl.: hiányzó vagy téves AP-kód, számla sorszám, vásárlási dátum és időpont stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, telefonszám cseréje, e-mail cím változás), az igazoltan kézbesítésre átadott Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal, míg a kézbesítés során a Nyereményekben keletkezett esetleges károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a felelős. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy Szervező a vonatkozó jogszabályok kötelező, eltérést nem igénylő rendelkezésein túlmenően Nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást és egyéb, a jelen Játékszabályzatban nem vizsgált kötelezettséget nem vállal. A Nyertes szavatossági / jótállási igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti, melyet igény esetén a Szervező számára megjelöl. A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevő, általuk regisztrált Profil adatok (vezetéknév és keresztnév, e-mail cím és telefonszám) segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges adatváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

14.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.jatek.landliebe.hu weboldalon, valamint e-mail-ben kérhetők a landliebeprima@artvertising.hu e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos játékszabályzata a www.jatek.landliebe.hu weboldalon jelenik meg.

15.

A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után 90 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

16.

A jelen Játékszabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Játékszabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező közzéteszi a www.jatek.landliebe.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A módosítás időpontjáig a Játékosok maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is, különösen vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény, így különösen jogszabályváltozás) bekövetkezésekor. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ezen túlmenően Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Nyereményjátékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze. A fenti pontban meghatározott vis maior eseményen túl a Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot a fenti pontok szerint megváltoztassa vagy visszavonja. Különösen jogosult a Szervező a Nyereményjáték visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény átadásának felfüggesztésére, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Nyereményjáték kiírásakor előre nem látott körülmények merülnek fel. Amennyiben a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja bizonyítást nyer, a Nyertest a Nyereményjátékból a jelen Játékszabályzatba foglaltak alapján kizárja a Szervező. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Nyereményjáték folytatásának kérésére.

17.

Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatnak hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Nyereményjátékban való részvétel és a Nyereményjátékkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadása önkéntes.

18.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2018. szeptember 10.

FrieslandCampina Hungária Zrt. Artvertising Kft.

Szervező Lebonyolító

1. számú melléklet

Terméklista

© Friesland Campina Hungária Zrt.